Pozastavení akcí KČT + uzavření chaty Lovoš

Bohužel, po dobu trvání nouzového stavu a karantény se připravované akce KČT Lovosice dle Kalendáře 2020 zastavují. O jejich přesunu či zrušení bude rozhodnuto po ukončení mimořádných opatření vlády.
 
Oznamujeme turistům, že ze stejného důvodu je uzavřena chata na vrcholu Lovoše.
 
Mnoho sil a minimum paniky přeje
 
Výbor KČT Lovosice

První jarní výlet

 
Pískovcový vrch Hořidla (371 m) se nachází asi 12 km od Litoměřic. Na zčásti zalesněném návrší stávalo kdysi pohostinství s vyhlídkovou plošinou, které zaniklo krátce po druhé světové válce. Dne 16.12. 2008 na něm byla slavnostně otevřena nová, kovová, 14 m vysoká rozhledna.

Beseda „Jak se dělá rozhlas“

V kalendáři KČT je již tradičně únorový termín určený pro besedy. Tentokrát to v úterý 18. února 2020 v prostorách Staré radnice nebylo o exotických či blízkých zemích. Využili jsme nabídky Českého rozhlasu Sever a seznámili se s jeho zázemím. Moderátor Petr Beran s kolegou na úvod představili Český rozhlas Sever jako stanici, která vysílá 24 hodin denně pro Ústecký kraj zpravodajství s důrazem na regionální informace. Pro posluchače připravují rozhovory, diskuse se zajímavými lidmi, soutěže, vysílání pro národnostní menšiny, domácí i zahraniční country a populární hudbu.
 

Běžky (pěšky) na Šumavě

V prvním týdnu února 2020 pořádal KČT Lovosice zájezd za sněhem na Železnorudsko. Auty se dopravilo sedm účastníků na Špičák do hotelu Čertův mlýn, ale déšť a zelené stráně moc lyžování neslibovaly.

Beseda - Jak se dělá Rozhlas Sever

KČT Lovosice pořádá  v sále staré radnice besedu:Jak se dělá Rozhlas Sever
Těšíme se na vaši návštěvu v  úterý 18. února 220 od 17:00

Turisté hodnotili

V sobotu 18. ledna 2020 se v hotelu Lev konala výroční členská schůze KČT Lovosice, na které završil výbor KČT svůj čtyřletý mandát. Jednání vedl PharmDr František Stáně. Přivítal účastníky schůze a jmenovitě také delegáta Oblasního výboru KČT pana Bc. Richarda Vecha. Po úvodních ceremoniích volební schůze vyzval předsedkyni Klubu paní Milenu Šiklovou k hodnocení sezóny 2019. Ta ve svém projevu shrnula pestrou činnost klubu v roce 2019, poděkovala organizátorům akcí a vyzdvihla aktivitu Tomíků a tzv. „střeďáků“. Poté vystoupila paní Marie Vodičková se zprávou o hospodaření Klubu. Ing. Marie Klitschová přednesla zprávu revizní komise. Činností tzv. „střeďáků“ se pochlubila paní Marie Zalabáková a ve své zprávě složili účty také vedoucí TOM.