Nejdůležitější operace revitalizace chaty na Lovoši, výstavba čističky odpadních vod, opět o krok postoupila. Firma CHLOP s.r.o. odvedla perfektní práci, když na místě bývalých záchodů pod turistickou chatou na Lovoši připravila lože pro dvě nádrže čističky. Nebylo to vůbec jednoduché, čedič není žádné mejdlíčko a tak se muselo hledat řešení mezi balvany a rostlou skálou a zároveň dodržet centimetrové požadavky pro spádování potrubí. Povedlo se a jáma zhruba 6 metrů dlouhá a 2,5 metru hluboká byla připravena pro usazení nádrží.
Ve středu 8. června čekal na firmu DN servis s.r.o. oříšek, jak do připravené jámy pod chatou dopravit po úzké strmé cestě dvě čtvrttunové nádrže. Už cesta nahoru v serpentinách s nákladem přes 3 metry vysokým byla dobrodružná. Traktorista vše zvládl na jedničku. Mechanická ruka traktoru pomohla zdolat část převýšení při manipulaci od valníku k připravenému loži pod chatou. Pak ale musela nastoupit lana, vazáky, kladky, „hupcuky“ a síla. A hlavně šikovnost při hledání vhodných míst, kam lana a vazáky zachytit, aby to bylo bezpečné jak pro zařízení, tak hlavně pro pracovníky. Ona manipulace s takovou váhou nad hlubokou dírou ve velmi omezeném prostoru není nic jednoduchého.
 
Pracovníci firem Chlop s.r.o. a DN servis s. r.o. vše zvládli na jedničku a udělali důležitý krok k cíli akce, tj. zlepšení podmínek pro návštěvníky vrcholu Lovoše.